Vodoměry

Vodoměry slouží k měření průtoku a spotřeby studené vody nebo teplé vody v uzavřeném potrubí s plným průtokem.

Vodoměry jsou určeny pro montáž na potrubí v poloze stanovené teplotním rozsahem v budovách s více byty a v rodinných domech. Vodoměry jsou připraveny k použití v systémech hromadného zúčtování pro bytová družstva, SVJ a ostatní bytové domy. Na tyto vodoměry je možnost montáže rádiového modulu k dálkovému odečtu.