Naše služby

Rozúčtování spotřeby tepla

Hlavní činností naší společnosti je odečet a rozúčtování nákladů na teplo a teplou vodu dle Vyhlášky č. 269/2015 Sb. o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům.

Rozúčtovacím obdobím se rozumí kalendářní rok od 1. 1. do 31. 12. téhož roku. V souladu s uvedenou vyhláškou jsou každoročně ke konci zúčtovacího období provedeny odečty ITN (indikátorů topných nákladů).  

- vizuální  odečty  probíhají  fyzickou  návštěvou  našeho  pracovníka  po předchozím oznámení na vývěsce domu,

- dálkové odečty probíhají po dohodě se správcem domu (při dálkových odečtech není nutné byt zpřístupnit).

V případě odečtů ITN, které nemají bezdrátovou technologii, je nutné zpřístupnění všech bytů, aby bylo možno odečíst z jejich ITN stavy spotřeby. Dle aktuálně platné vyhlášky jsou dva termíny odečtů v naší režii, třetí termín odečtů už si musí uhradit sám obyvatel nezpřístupněného bytu. Stav vykázaný na ITN je zapsán do protokolu o odečtu a je potvrzen podpisem osobou, která zpřístupnila byt.

Na   základě   údajů   poskytnutých   objednavatelem   (seznam   obyvatel   domu   pro   daný   rok
a započitatelné plochy bytů, celkové náklady na teplo) zpracujeme rozúčtování tepla jak v tištěné podobě,  tak  v  podobě  elektronické,  kterou  obdrží  objednatel  na  CD,  případně  na vyžádání 
e-mailem.

Díky dlouhodobému působení na trhu, našim historickým vazbám a profesním zkušenostem jsme schopni pro vás zajistit i následující služby

Úklid společných prostor

Spolupracujeme s renomovanými úklidovými firmami, které dodávají kvalitní a dostupné služby. Zajišťují pravidelný úklid ve vámi zvolených časových intervalech, kontrolu společných prostor, vč. čištění od holubího trusu, atp.

Financování vašich potřeb

Zvažujete  rekonstrukci,  revitalizaci  nebo  jiné  zvelebení  vaší  nemovitosti?  Nebo již máte úvěr u banky a nelíbí se vám stávající cenové podmínky?

Posoudíme  možnosti  řešení a zajistíme pro vás nabídky několika bank a pomůžeme vám vybrat tu nejvýhodnější.

Pojištění nemovitosti

Potřebujete posoudit stávající pojistnou smlouvu nebo u vás z pojišťovny dlouho nikdo nebyl? Zajistíme vám analýzu pojistných rizik a necháme pro vás připravit nabídku, která ochrání jednak vaši nemovitost, ale také členy výboru pro případ chybného rozhodnutí. 

Dokážeme zajistit i pojištění pro případ neplatičů v domě.

Všechny výše uvedené služby pro vás zajistíme bezplatně nebo na základě individuální dohody dle poptávané služby.