Aktuality

Kdy začíná topná sezona a proč nestartuje v celém Česku ve stejný den?

Topná sezona má své ukotvení v zákoně. Je zde nazývána jako otopná sezona a její začátek je stanoven na 1. září a konec 31. května následujícího roku. V každém městě ale začíná topná sezona nezávisle na ostatních. Kdy a kde se v Česku začíná topit? Končí topná sezona vždy poslední květnový den?

V souvislosti s prudkým ochlazením začala v Česku topná sezona. V některých českých městech ji teplárny spustily již ve třetím zářijovém týdnu, jiné začínají rozehřívat radiátory bytů od pondělí 19. září.

Otopná sezona může začít podle vyhlášky č. 194/2007 Sb. kdykoli po prvním září. Startuje ve chvíli, kdy se průměrná teplota ve dvou po sobě jdoucích dnech nedostane nad třináct stupňů Celsia a zároveň se ani v dalším dnu neočekává oteplení. Podle dlouhodobých průměrů se obvykle začíná topit kolem 17. září. V případě souhlasu nejméně dvou třetin konečných spotřebitelů se vytápění uskutečňuje i mimo otopné období, vyžaduje-li to průběh venkovních teplot a připouští-li to technické a zásobovací podmínky.

Některé teplárny letos odstartovaly provoz již ve čtvrtek 15. září, jiné v pondělí 19. září. Obyčejně začínají teplárny s vytápěním nejprve na západě Čech a ve vyšších zeměpisných polohách. V případě, že dojde k oteplení, teplárny vytápění přeruší do doby, než se opět trvale ochladí.

Jak vyplývá z výše zmíněné vyhlášky, teplárny ukončují otopnou sezonu standardně 31. května. Pokud teplárny ukončí topnou sezonu dříve a před 31. květnem teploty opět klesnou na 13 stupňů Celsia a méně, a to dva dny po sobě, teplárny opět spustí topení.

Po ukončení topné sezony na konci května platí totéž, co před jejím začátkem. A sice že v případě souhlasu nejméně dvou třetin konečných spotřebitelů se vytápění uskutečňuje mimo otopné období, vyžaduje-li to průběh venkovních teplot a připouští-li to technické a zásobovací podmínky.

Topná sezona v Ostravě

Teplárny v Moravskoslezském kraji začaly topit rovněž v pondělí 19. září, tedy o den dříve než před rokem. Ve většině míst už začala teplo dodávat skupina Veolia Energie. Společnost ČEZ Teplárenská začala z Elektrárny Dětmarovice v pondělí v šest hodin ráno dodávat teplo pro Orlovou a Bohumín na Karvinsku.

Přesné ceníky většina tepláren zveřejňuje přibližně v polovině října a jsou platné od prvního listopadu. Oproti tomu například teplárny v Trutnově a Hradci Králové ceny tepla se zahájením topné sezony měnit nebudou. Změny cen by měly nastat od prvního ledna, nicméně ceny na příští rok zatím společnosti neoznámily.

Celé znění článku je  k dispozici zde: ODKAZ 
Novela směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti.

Směrnice 2012/27/EU zahrnuje několik oblastí nakládání s energiemi a aktuální novelizace zpřesňuje a doplňuje cíle a následná opatření. Implementace Směrnice do národních legislativ přinesla mj. i povinnost poměrového měření tepla a teplé vody v bytových domech a následné rozdělování nákladů na vytápění a poskytování teplé vody mezi konečné uživatele.

Zmíněná novelizace pak přináší do této oblasti změny, na které bychom vás rádi upozornili.

Mezi tyto změny pak patří zejména:

  • Požadavek na transparentní a veřejně dostupná pravidla, která budou zahrnovat rozdělování nákladů na energii využitou pro teplou vodu, teplo pro vytápění společných prostor domu a pro vytápění nebo chlazení bytů.
  • Nově jsou formulovány požadavky na dálkové odečítání přístrojů přístroje instalované po 25.10.2020 musí být výlučně dálkově odečitatelné,
  • od 1.1.2027 musí být všechny přístroje výlučně dálkově odečitatelné,
  • konečným spotřebitelům má být nabídnuta možnost elektronické formy vyúčtování

Celé znění Směrnice 2012/27/EU je k dispozici zde: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018L2002#d1e1140-210-1