Měření tepla

Náklady na vytápění jsou rok od roku vyšší, je tedy v zájmu každého majitele nemovitosti zaměřit se na snížení spotřeby tepla. Toho dosahují domy s vyváženou topnou soustavu, radiátory vybavené termostatickými ventily, a které měří teplo jednotlivých bytů rozdělovači topných nákladů

Měřením a rozúčtováním tepla dochází ke spravedlivému rozdělení nákladů na jednotlivé spotřebitele, podle jimi protopeného tepla.

Zákon č. 318/2012 Sb. ukládá povinnost instalovat do bytových domů rozdělovače topných nákladů.

Námi dodávané indikátory jsou moderní elektronické přístroje určené k poměrovému rozdělování nákladů na teplo u domů s centrálním vytápěním. Indikátor lze použít k rozúčtování jak měsíčního, tak ročního účetního období.

Indikátory topných nákladů jsou plně dvoučidlové - měřením teploty otopného tělesa i teploty místnosti zajišťuje přesné měření spotřební hodnoty otopného tělesa. Oproti jednočidlovému indikátoru výrazně minimalizuje riziko takzvaných letních náměrů.

Dle přání zákazníka je možno dodat elektronický indikátor s integrovaným rádiovým vysílačem, který výrazně zvyšuje pohodlí spotřebitele, jelikož odečet může probíhat bez jeho přítomnosti.

Našim dlouholetým dodavatelem těchto přístrojů je tradiční český výrobce APATOR METRA, s.r.o. ze Šumperku https://www.metra-su.cz